3.ที่อยู่ในการจัดส่ง
4.สรุปรายการสั่งซื้อรายการสินค้าHashi Plus
ชุดอุปกรณ์ล้างจมูกฮาชชิพลัส

ขวดฮาชชิพร้อมเกลือสูตรอ่อนโยน
เกลือฮาชชิบรรจุ 1.7 กรัม/ซอง จำนวน 15 ซอง

ราคา 300 บาท
(ร่วมค่าจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)